Stikla skrējiens

STIKLA SKRĒJIENS Siguldā
foto orientēšanās komandu sacensības

NOLIKUMS

 1. PIETEIKŠANĀS SACENSĪBĀM
  1.1. Pieteikšanās foto orientēšanās sacensībām notiek līdz 2016.gada 18.aprīlim vai līdz brīdim, kad kopējais reģistrētais spēļu dalībnieku skaits sasniedz 300 (trīs simts) dalībniekus, par ko orientēšanās spēļu organizators nekavējoties paziņo mājas lapā www.jumis.lv, masu medijos un sociālajos tīklos.
  1.2. Pieteikums jāiesniedz elektroniski, aizpildot anketu elektroniski vienā no šīm mājas lapām:
  1.2.1. www.zalais.lv
  1.2.2. www.jumis.lv
  1.2.3. www.rimi.lv

  2. NORISES LAIKI UN VIETAS
  2.1. 12:30-12:50 – reģistrācija Siguldā, parkā pie Pils.
  2.2. 12:50 – 12:55 – „Stikla skrējiena” atklāšana
  2.3. 12.55-13.00 – tehniskā instruktāža
  2.4. 13:00 – “Stikla skrējiena” STARTS
  2.5. 13:00-14:00 – „Stikla skrējiens” Siguldas pilsētā
  2.6. 14:00-14:15 – finišs Siguldā, parkā pie Pils, rezultātu apkopojums
  2.7. 14:15-14:30 – uzvarētāju apbalvošana

 2. SACENSĪBU MĒRĶIS
  Radīt iespēju Siguldas iedzīvotājiem un pilsētas viesiem piedalīties aizraujošās komandu foto orientēšanās sacensībās. Foto orientēšanas sacensības notiks ar mērķi popularizēt stikla šķirošanu. Komandām būs jāatrod PSIA “Jumis” stikla šķirošanas konteineru atrašanās vietas Siguldā.
 3. DALĪBNIEKI
  4.1. Foto orientēšanās sacensībās „Stikla skrējiens Siguldā” piedalās komandas, kuru sastāvā ir no 2 līdz 4 dalībniekiem.
  4.2. Komandai jāizvirza kapteinis un jānorāda viņa kontaktinformācija.

4.3. Komandas dalībnieku vecumam nav ierobežojumu.
4.4. Komandā jābūt vismaz vienam pieaugušajam, ja foto orientēšanās sacensībās „Stikla skrējiens” piedalās bērni, kas jaunāki par 14 gadiem.

 1. DALĪBAS MAKSA
  Viena stikla pudele vai burciņa, kas pie reģistrācijas sacensību dienā jāiemet „Runājošajā stikla konteinerī”.
  Komanda, kas atnesīs lielāko dalības maksu – visvairāk stikla pudeļu un burku, saņems īpašu specbalvu – veikala “Rimi” sarūpētu dāvanu grozu 50 eiro vērtībā.
 2. ORGANIZATORI
  Foto orientēšanās sacensības “Stikla skrējiens Siguldā” organizē PSIA „Jumis” un AS„Latvijas Zaļais punkts” sadarbībā ar Latvijas Orientēšanās federāciju, “Rimi Latvia”, “Cido”.
 3. NOTEIKUMI DALĪBNIEKIEM
  7.1. Sacensību maršrutu dalībnieki var veikt ar kājām vai braucot ar velosipēdu, bet nedrīkst izmantot automašīnas, motorollerus un citus personīgos transportlīdzekļus.
  7.2.Sacensības notiek saskaņā ar šo Nolikumu un spēkā esošajiem Ceļu satiksmes noteikumiem.

7.3. Pārvietojoties pa Siguldas pilsētas ielām, jāievēro Ceļu satiksmes noteikumi, kuru izpildi kontrolē sacensību oficiālās personas un policija.

7.4.Katrs dalībnieks  uzņemas pilnu atbildību par savas veselības atbilstību distances veikšanai un ievēros sacensību noteikumus un nolikumu. Dalībniekiem, kas jaunāki par 18 gadiem, jābūt līdzi atbildīgai personai. Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām sacensību laikā.

 1. REĢISTRĒŠANĀS
  8.1. Reģistrēšanās laiks ir noteikts noteikumu 2.1. punktā.
  8.2. Ar savu parakstu reģistrācijas lapā komandas kapteinis apliecina komandas apņemšanos izpildīt spēļu noteikumus, kā arī spēkā esošos Ceļu satiksmes noteikumus un uzņemas pilnīgu atbildību par komandu un iespējamajiem negadījumiem.

  9. ORIENTĒŠANĀS SPĒĻU GAITA

  9.1. Komanda apmeklē tos kontrolpunktus, kas apzīmēti sacensību kartē.
  9.2. Sacensības notiek Siguldas pilsētā un to norises teritorija attēlota orientēšanās kartēs, kas tiek izsniegtas 20.aprīlī pirms STARTA.
  9.3. Komandai noteikumu 2.3.punktā norādītajā laikā jāierodas starta vietā un jāstartē laikā, kas norādīts noteikumu 2.4. punktā.
  9.4. Pēc starta komanda dodas trasē ar nolūku atrast orientēšanās kartē aprakstītos objektus – kontrolpunktus. Orientēšanās kartē aprakstītos kontrolpunktus komandas apmeklē brīvi izvēlētā secībā.
  9.5. Orientēšanās spēļu uzdevumu veikšanai tiek dots laiks līdz plkst.14:00 bez laika kontroles kontrolpunktos un precīzas laika fiksēšanas finišā.
  9.7. Komandai noteikumu 2.6. punktā norādītajā laikā jāierodas spēļu finiša vietā.
  9.8. Kad komanda ierodas finišā, komandas kapteinim jāreģistrējas pie spēļu tiesnešiem, parakstoties, ka komanda ir beigusi spēles.
  9.9. Ja komanda finišā ierodas pēc 2.6. punktā minētā laika vairāk par 20 min. – komandas spēļu rezultāts nekvalificējas kopējai ieskaitei.

  10. DALĪBNIEKU ORIENTĒŠANĀS KARTE
  10.1. Pēc tehniskās instruktāžas katrai komandai izsniedz orientēšanās karti ar objektu – kontrolpunktu aprakstiem. Katra komanda atbild par savu orientēšanās karti, tās nozaudēšanas gadījumā komanda tiek izslēgta no spēlēm.
  10.2. Spēļu laikā orientēšanās kartei jāatrodas pie komandas.

  11. VĒRTĒŠANA

  11.1. Visas komandas, kuras sacensībās sasniegs, 10 kontrolpunktus kvalificēsies izlozei par sacensību galveno balvu.
  11.2. Atsevišķi visu sacensību laikā tiek vērtēts komandas noformējums, nosaukums un atraktivitāte. Atraktīvākā komanda saņems organizatoru specbalvu.
  11.3. Sacensību noslēgumā organizatori piešķir specbalvu komandai ar lielāko dalības maksu..

  12. APBALVOŠANA
  12.1. Spēļu organizatori izlozes kārtībā noskaidro un apbalvo vienu komandu, kas sacensībās ir sasniegusi vismaz 10 kontrolpunktus. Izlozē par balvu piedalās visas komandas, kas izpildījušas šo uzdevumu.
  12.2. Galvenā balva, kuras saņēmējs tiek noskaidrots izlozes kārtībā ir dāvanu karte no veikala “Rimi” 100 eiro vērtībā.
  12.3.Spēļu organizatori apbalvo atraktīvāko komandu.
  12.4. Spēļu organizatori apbalvo komandu ar lielāko dalības maksu.Balvā dāvanu grozs no veikala “Rimi” 50 eiro vērtībā.
  12.5. Spēļu organizatori var piešķirt arī citas veicināšanas balvas.

 2. CITI NOTEIKUMI
  13.1. Organizatoriem ir tiesības veikt izmaiņas nolikumā, pēc to veikšanas tās publicējot mājas lapāwww.jumis.lv un www.zalais.lv.

Orientēšanās sacensību „Stikla Skrējiens Siguldā” koordinatore
Ilze Čikule,
AS „Latvijas Zaļais punkts”
Tālr. 67039816
ilzec@zalais.lv