LATVIJAS SKOLU ORIENTĒŠANĀS KAUSS 2021 – NOLIKUMS

Papildinātais nolikums

NOLIKUMS

 1. MĒRĶIS UN UZDEVUMI
 • Veicināt orientēšanās sporta attīstību Latvijas Vispārizglītojošās mācību iestādēs.
 • Noskaidrot labāko skolas komandu – Latvijas Skolu kausa ieguvēju. Latvijas skolu orientēšanās sacensības rīkot kā jaunatnes orientēšanās svētkus.
 • Organizējot sacensības, iesaistīt skolu jaunatni orientēšanās sporta apguvē.
 • Veicināt skolas vecuma bērnu, jauniešu veselību, veicinot viņu iesaistīšanos sporta aktivitātēs un veselīgā brīvā laika pavadīšanā.
 • Veicināt orientēšanās sporta popularitāti

 

 1. SACENSĪBU VADĪBA, ORGANIZĒŠANA

Latvijas skolu orientēšanās kausa izcīņu sacensības skolu komandām organizē Latvijas Orientēšanās federācija sadarbībā ar Siguldas novada pašvaldību un atbalstītājiem – LSFP, Maxima, Suunto, Latvijas Valsts meži. Sacensību galvenais tiesnesis – Aigars Vārna (aigars@lof.lv ; t. 27037985)

 

 1. LAIKS UN VIETA

Sacensības notiek 2021.gada 29.septembrī

Sacensību centrs – Svētku laukums, Sigulda

Sacensību programma:

10:30-12:30 Reģistrācija11:00-13:30 Kvalifikācija14:00 Pusfināli 14:00 S1,V1 14:10 S2,V2 14:20 S3,V3 14:30 S4,V4 14:40 S5,V515:00 Fināli 15:00 S1,V1 15:10 S2,V2 15:20 S3,V3 15:30 S4,V4 15:40 S5,V516:30 Apbalvošana DALĪBA PASĀKUMĀ – BEZMAKSAS.

 1. IERAŠANĀS UN REĢISTRĀCIJA.

Skolu komandas ierodas sacensību centrā no 10:30-12:30. Automašīnas un autobusi tiek novietoti tiem paredzētās vietās, ievērojot satiksmes noteikumus.

VIENS skolas pārstāvis dodas uz reģistratūru, ņemot līdzi komandas rakstveida pieteikumu ar skolas vadības parakstu. Pēc veiksmīgas reģistrācijas tiek izsniegta komandas aploksne, kurā ir starta numuri, saspraužamās adatas.

 

 1. Karte

Sacensību karte sagatavota 2021.gada jūlijā-septembris. Autors Dagnis Dubrovskis. Mērogs 1:4000, augstumlīknes 2,5m. Distances aptvers pilsētas apbūvi – tuvākos dzīvojamo māju kvartālus un tuvāko mežu ar stāvām nogāzēm. Sacensību rajonā ir ielas ar nelielu satiksmes intensitāti. Satiksme netiks slēgta – esiet uzmanīgi ! Lielās ielas nešķērsot !

 

Līdz sacensībām aizliegtā teritorija.

 

 1. DALĪBNIEKU GRUPAS

Sacensībās mācību iestādi pārstāv tie audzēkņi, kuri tajā mācās 2021./2022. mācību gadā. To apliecina skolas vadība, parakstot un apzīmogojot sacensību pieteikuma veidlapu. Sacensību dalībnieki startē šādās vecumu grupās:

 • S1 grupa — 2001. — 2004.g.dz. jaunietes
 • V1 grupa — 2001. — 2004.g.dz. jaunieši
 • S2 grupa — 2005. — 2006.g.dz. jaunietes
 • V2 grupa— 2005. — 2006.g.dz. jaunieši
 • S3 grupa — 2007. – 2008.g.dz. jaunietes
 • V3 grupa — 2007. – 2008.g.dz. jaunieši
 • S4 grupa – 2009.- 2010.g.dz. jaunietes
 • V4 grupa – 2009.-2010.g.dz. jaunieši
 • S5 grupa – 2011.g.dz. un jaunākas jaunietes
 • V5 grupa – 2011.g.dz. un jaunāki jaunieši

No katras skolas komandā startē vismaz 3 skolēni, no tiem vismaz 1 meitene. Katru skolu drīkst pārstāvēt neierobežots skaits šīs skolas skolēnu.

 

 1. DISTANCES

 

Uz kartes kontrolpunkti (KP) sanumurēti un savienoti apmeklēšanas secībā. Lai pārliecinātos vai atrast īstais KP, tā numurs jāsalīdzina ar KP leģendām uz kartes. Paraugā pirmajam kontrolpunktam jābūt Nr 42 un tas atradīsies ieplakā.

Grupām S5 un V5 distances ir maksimāli vienkāršas, KP pārsvarā izvietoti celiņu un taciņu tiešā tuvumā.

Distanču parametri (tiks izziņoti līdz 25.septembrim)

Kvalifikācija:

Pusfināli:

Fināli:

 

 

 1. VĒRTĒŠANA

Kvalifikācijas skrējiena katras grupas uzvarētājs saņem 1000 punktus. Katrai nākamajai vietai punktus aprēķina uzvarētāja laiku dalot ar konkrētās vietas uzrādīto laiku. Skolu kopvērtējumā tiek vērtēta attiecīgās skolas trīs labāko kvalifikācijas skrējienu punktu summas (no tām vismaz vienai jābūt meiteņu grupai). Ja būs vairākas skolas ar vienādu punktu skaitu, tad augstāku vietu iegūst skola, kurā šajā mācību gadā reģistrēti mazāk skolēnu.

 

 1. KVALIFIKĀCIJAS SKRĒJIENS

Kvalifikācijas skrējiena starts atradīsies sacensību centra tiešā tuvumā. Tajā var startēt jebkurā brīdī laika posmā no 11:00-13:30. Startā būs 6 koridori – jāizvēlas atbilstošais savai vecuma grupai. Iesakam izvēlēties startēt pēc 12:00, tad starta koridoros varētu būt mazākas rindas. Minimālais starta intervāls starp vienas grupas dalībniekiem – 1 minūte. Startā dalībniekiem tiks izsniegts SPORTident atzīmēšanās čips un uz dalībnieka numura tiks izdarīta atzīme. Pēc tiesneša atļaujas saņemšanas varēs doties distancē. Karte tiks izsniegta starta brīdī. Pēc finiša jānodod karte un čips rezultāta nolasīšanai. Kartes būs iespējams saņemt atpakaļ pēc kvalifikācijas sacensību beigām.

 

 1. PUSFINĀLA SKRĒJIENS

Piedalās kvalifikācijas distances divpadsmit labākie no katras grupas. Pusfināli norit ar kopējo startu katrai vecuma grupai startējot atbilstošajā laikā. Visām grupām distancē plānota izkliede – „tauriņi”. Skatīt shēmu.

 

 1. FINĀLA SKRĒJIENI

Piedalās seši labākie no katras grupas pusfināla dalībniekiem. Fināls ar kopējo startu, katrai vecuma grupai startējot atbilstošā laikā. Visām grupām distancē plānota izkliede – „tauriņi”. Skatīt augstāk.

 

 1. ATZĪMĒŠANĀS

Visās distancēs tiks izmantota elektroniskā atzīmēšanās sistēma SPORTident, ar kuru varēs iepazīties sacensību centrā. Organizatori nodrošinās dalībniekiem elektroniskās atzīmēšanās čipus. To nozaudēšanas gadījumā jāatlīdzina to pilna vērtība 40 EUR apmērā.

Kontrolpunktu stacijas strādās arī bezkontakta režīmā. Piesakoties var norādīt savu SPORTident čipu numuru.

 

 1. CITI SACENSĪBU NOTEIKUMI.

Sacensību laikā aizliegts šķērsot nepārvaramus žogus, puķudobes un privātīpašumus, kas kartē attēloti ar olīvzaļu krāsu. Neievērojot noteikumus, dalībnieks var tikt diskvalificēts. Distancē atradīsies tiesneši, kas kontrolēs noteikumu ievērošanu.

Katrs dalībnieks, piedaloties sacensībās, apņemas ievērot sacensību noteikumus un tiesnešu norādījumus, kā arī uzņemas pilnu atbildību par savas veselības stāvokļa atbilstību distances veikšanai. Dalībniekiem, kas jaunāki par 18 gadiem, jābūt līdzi atbildīgai personai. Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām sacensību laikā.

Organizatoriem ir tiesības pasākuma mārketinga un reklāmas mērķiem izmantot šo sacensību laikā uzņemtās fotogrāfijas un video materiālus bez saskaņošanas ar tajās redzamajiem cilvēkiem.
Piesakoties sacensībām, dalībnieki piekrīt, ka viņu personas dati tiek apstrādāti sacensību rīkošanas vajadzībām un tiek publicēti starta protokolos un rezultātos.

Sacensību laikā stingri jāievēro visi ar Covid-19 apkarošanu saistītie epidemioloģiskās drošības pasākumi.

 

 

 1. APBALVOŠANA.

Skolu kopvērtējumā 1. – 3. vietas ieguvēji saņem kausus un sponsoru balvas. Skolai ar vislielāko dalībnieku skaitu – pārsteiguma balva.

Katras vecuma grupas fināla 1. – 3. vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar medaļām un sponsoru balvām.

 1. PIETEIKŠANĀS

Dalību sacensībās piesaka skola reģistrējoties (Novadu un pilsētu vispārizglītojošoās skolas, kā arī profesionālās vidusskolas) līdz 2021. gada 22.septembra 23:59 tiešsaistē Skolu Kausa mājas lapā: http://skolukauss.lof.lv/pieteikumi/. Sacensību dienā sekretariātā reģistrējoties, jāiesniedz pieteikuma oriģināls ar skolas vadības parakstu un zīmogu.

 

 1. SACENSĪBU SERVISS

Pēc finiša katram dalībniekam bulciņa un ūdens.

Tualetes.

Nepieciešamības gadījumā finiša zonā medicīnas darbinieka palīdzība.