Nolikums 2019

LATVIJAS SKOLU ORIENTĒŠANĀS KAUSS 2019

  1. NOLIKUMS

 

1.   MĒRĶIS UN UZDEVUMI

Veicināt orientēšanās sporta attīstību Latvijas Vispārizglītojošās mācību iestādēs.
Noskaidrot labāko skolas komandu – Latvijas Skolu kausa ieguvēju. Latvijas skolu orientēšanās sporta sacensības rīkot kā jaunatnes orientēšanās svētkus.
Organizējot sacensības, iesaistīt skolu jaunatni orientēšanās sporta apguvē.
Veicināt skolas vecuma bērnu, jauniešu veselību, veicinot viņu iesaistīšanos sporta aktivitātēs un veselīgā brīvā laika pavadīšanā.
Veicināt orientēšanās sporta popularitāti.

 

2.      SACENSĪBU VADĪBA, ORGANIZĒŠANA

Latvijas skolu orientēšanās kausa izcīņu sacensības skolu komandām organizē Latvijas Orientēšanās federācija sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu un sponsoriem.

Sacensību galvenais tiesnesis – Aigars Vārna (aigars@lof.lv ; t. 27037985)

 

3.      LAIKS UN VIETA

Sacensības notiek 2019.gada 10.aprīlī Rīgā, Mežaparkā.

Sacensību programma:

10:30-12:30    Reģistrācija
11:00-13:30    Kvalifikācija
14:00   Pusfināli

14:00   S1,V1
14:10   S2,V2
14:20   S3,V3
14:30   S4,V4
14:40   S5,V5

15:00    Fināli

15:00   S1,V1
15:10   S2,V2
15:20   S3,V3
15:30   S4,V4
15:40   S5,V5

16:30              Apbalvošana

 

4.      IERAŠANĀS UN REĢISTRĀCIJA

Skolu komandas ierodas no 10:30-12:30. Lai nerastos rindas, iesakām ierasties pēc 11:30. Automašīnas un autobusi tiek novietoti tiem paredzētās vietās, ievērojot regulētāja norādījumus. Un ar kājām, sekojot norādēm, dodas uz Sacensību centru.

Sacensību centra shēma tiks publicēta 2.biļetenā marta beigās.

VIENS skolas pārstāvis dodas uz reģistratūru, ņemot līdzi komandas rakstveida pieteikumu ar skolas vadības parakstu. Pēc veiksmīgas reģistrācijas tiek izsniegta komandas aploksne, kurā ir starta numuri, saspraužamās adatas un ēšanas talons.

 

5.      KARTE

Sacensību karte sagatavota 2018.-2019.gadā, kartes autors – Edmunds Zvaigzne. Mērogs 1:5000, augstumlīknes 2m.

 

6.      DALĪBNIEKU GRUPAS

Sacensībās mācību iestādi pārstāv tie audzēkņi, kuri tajā mācās 2018./2019. mācību gadā. To apliecina skolas vadība, parakstot un apzīmogojot sacensību pieteikuma veidlapu. Sacensību dalībnieki startē šādās grupās:

S1 grupa — 2000. — 2002.g.dz.   jaunietes
V1 grupa — 2000. — 2002.g.dz. jaunieši
S2 grupa — 2003. — 2004.g.dz. jaunietes
V2 grupa— 2003. — 2004.g.dz.   jaunieši
S3 grupa — 2005. – 2006.g.dz. jaunietes
V3 grupa — 2005. – 2006.g.dz. jaunieši
S4 grupa – 2007.- 2008.g.dz. jaunietes
V4 grupa – 2007.-2008.g.dz. jaunieši
S5 grupa – 2009.g.dz. un jaunākas jaunietes
V5 grupa – 2009.g.dz. un jaunāki jaunieši
No katras skolas komandā startē vismaz 3 skolēni, no tiem vismaz 1 meitene. Katru skolu drīkst pārstāvēt neierobežots skaits šīs skolas skolēnu.

 

7.      DISTANCES

Distanču parametri tiks publicēti 2.biļetenā marta beigās.

 

8.      VĒRTĒŠANA

Kvalifikācijas skrējiena katras grupas uzvarētājs saņem 1000 punktus. Katrai nākamajai vietai punktus aprēķina uzvarētāja laiku dalot ar konkrētās vietas uzrādīto laiku. Skolu kopvērtējumā tiek vērtēta attiecīgās skolas trīs labāko kvalifikācijas skrējienu punktu summas  (no tām vismaz vienai jābūt meiteņu grupai). Ja būs vairākas skolas ar vienādu punktu skaitu, tad augstāku vietu iegūst skola, kurā šajā mācību gadā reģistrēti mazāk skolēnu.

 

9.      KVALIFIKĀCIJAS SKRĒJIENS

No sacensību centra līdz kvalifikācijas startam 500m. Kvalifikācijas skrējienā var startēt jebkurā brīdī laika posmā no 11:00-13:30. Startā būs vairāki koridori – jāizvēlas atbilstošais savai vecuma grupai. Minimālais starta intervāls starp vienas grupas dalībniekiem – 1 minūte. Startā visiem dalībniekiem tiks izsniegts SPORTident atzīmēšanās čips un uz dalībnieka numura tiks izdarīta atzīme. Pēc tiesneša atļaujas saņemšanas varēs doties distancē. Karte tiks izsniegta starta brīdī. Pēc finiša jānodod karte un čips rezultāta nolasīšanai. Kartes būs iespējams saņemt atpakaļ pēc kvalifikācijas sacensību beigām. Grupām V5 un S5 visi kontrolpunkti atradīsies ne tālāk kā 5m no ceļiem un taciņām.

 

10.  PUSFINĀLA SKRĒJIENS

Piedalās kvalifikācijas distances divpadsmit labākie no katras grupas. Pusfināli norit ar kopējo startu katrai vecuma grupai startējot atbilstošajā laikā. Visām grupām, izņemot grupas S4, V4, S5 un V5 distancē plānota izkliede – „tauriņi”. Skatīt shēmu.

 

11.  FINĀLA SKRĒJIENI

Piedalās seši labākie no katras grupas pusfināla dalībniekiem. Fināls ar kopējo startu, katrai vecuma grupai startējot atbilstošā laikā. Visām grupām neliela daļa distances ies cauri labirintam.  Paraugs:

 

12.  ATZĪMĒŠANĀS

Visās distancēs tiks izmantota elektroniskā atzīmēšanās sistēma SPORTident, ar kuru varēs iepazīties sacensību centrā. Organizatori nodrošinās dalībniekiem elektroniskās atzīmēšanās čipus. To nozaudēšanas gadījumā jāatlīdzina to pilna vērtība.

Distancē kontrolpunkti jāapmeklē secībā, kā tas norādīts uz kartes. Lai pārliecinātos vai atrast īstais kontrolpunkts,tā numurs uz kartes jāsalīdzina ar dabā redzamo (piemēram, uz kontrolpunkta stacijas attēlots skaitlis „31”. Tādam pašam jābūt kartē pie atbilstošā punkta).

 

13.  CITI SACENSĪBU NOTEIKUMI

Sacensību laikā aizliegts šķērsot nepārvaramus žogus, sienas un privātīpašumus, kas kartē attēloti ar olīvzaļu krāsu. Neievērojot noteikumus, dalībnieks var tikt diskvalificēts. Distancē atradīsies tiesneši, kas kontrolēs noteikumu ievērošanu.

Katrs dalībnieks, piedaloties sacensībās, apņemas ievērot sacensību noteikumus un tiesnešu norādījumus, kā arī uzņemas pilnu atbildību par savas veselības stāvokļa atbilstību distances veikšanai. Dalībniekiem, kas jaunāki par 18 gadiem, jābūt līdzi atbildīgai personai.  Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām sacensību laikā.

Organizatoriem ir tiesības mārketinga un reklāmas mērķiem izmantot šo sacensību laikā uzņemtās fotogrāfijas un video materiālus bez saskaņošanas ar tajās redzamajiem cilvēkiem.

 

14.  APBALVOŠANA

Skolu kopvērtējumā 1. – 3. vietas ieguvēji saņem kausus. Labākajai skolai galvenā balva no SPORTident un sponsoru balvas. Otrās un trešās vietas ieguvēji skolu ieskaitē saņems orientēšanās sporta inventāru no „SUUNTO” un sponsoru balvas.

Katras vecuma grupas 1. – 3. vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar medaļām un sponsoru balvām.

 

15.  PIETEIKŠANĀS

Dalību sacensībās piesaka skola reģistrējoties (Novadu un pilsētu vispārizglītojošās skolas, kā arī profesionālās vidusskolas) līdz 2019. gada 5. aprīļa 23:59 tiešsaistē Skolu Kausa mājas lapā: https://skolukauss.lof.lv/pieteikumi/.  Sacensību dienā sekretariātā jāiesniedz pieteikuma oriģināls  ar skolas vadības parakstu un zīmogu. Savu pieteikumu un labošanas saiti saņemsiet epastā pēc pieteikuma iesniegšanas.

 

16.  CITAS AKTIVITĀTES

Tiks precizētas 2.biļetenā marta beigās.

 

17.  SACENSĪBU SERVISS

Pēc finiša katram dalībniekam putra un tēja.

WC.

Nepieciešamības gadījumā finiša zonā medicīnas darbinieka palīdzība.