Nolikums 2018

LATVIJAS SKOLU ORIENTĒŠANĀS KAUSS 2018

NOLIKUMS

 

 1. MĒRĶIS UN UZDEVUMI
 • Veicināt orientēšanās sporta attīstību Latvijas Vispārizglītojošās mācību iestādēs.
 • Noskaidrot labāko skolas komandu – Latvijas Skolu kausa ieguvēju. Latvijas skolu orientēšanās sporta sacensības rīkot kā jaunatnes orientēšanās svētkus.
 • Organizējot sacensības, iesaistīt skolu jaunatni orientēšanās sporta apguvē.
 • Veicināt skolas vecuma bērnu, jauniešu veselību, veicinot viņu iesaistīšanos sporta aktivitātēs un veselīgā brīvā laika pavadīšanā.
 • Veicināt orientēšanās sporta popularitāti un gatavoties Pasaules čempionātam orientēšanās sportā 2018. gada augustā.
 1. SACENSĪBU VADĪBA, ORGANIZĒŠANA

Latvijas skolu orientēšanās kausa izcīņu sacensības skolu komandām organizē Latvijas Orientēšanās federācija sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu un sponsoriem.

Sacensību galvenais tiesnesis – Aigars Vārna (aigars@lof.lv ; t. 27037985)

 1. LAIKS UN VIETA

Sacensības notiek 2018.gada 11.aprīlī Rīgā, Brīvdabas muzeja teritorijā.

 

Sacensību programma:

10:30-12:30    Reģistrācija

11:00-13:30    Kvalifikācija

14:00   Pusfināli     

14:00   S1,V1     

14:10   S2,V2     

14:20   S3,V3     

14:30   S4,V4     

14:40   S5,V5

15:00    Fināli     

15:00   S1,V1     

15:10   S2,V2     

15:20   S3,V3     

15:30   S4,V4     

15:40   S5,V5

16:30              Apbalvošana 

 1. IERAŠANĀS UN REĢISTRĀCIJA.

Skolu komandas ierodas sacensību centrā no 10:30-12:30. Automašīnas un autobusi tiek novietoti tiem paredzētās vietās, ievērojot regulētāja norādījumus.

VIENS skolas pārstāvis dodas uz reģistratūru, ņemot līdzi komandas rakstveida pieteikumu ar skolas vadības parakstu. Pēc veiksmīgas reģistrācijas tiek izsniegta komandas aploksne, kurā ir starta numuri, saspraužamās adatas.

 1. DALĪBNIEKU GRUPAS

Sacensībās mācību iestādi pārstāv tie audzēkņi, kuri tajā mācās 2017./2018. mācību gadā. To apliecina skolas vadība, parakstot un apzīmogojot sacensību pieteikuma veidlapu. Sacensību dalībnieki startē šādās grupās:

 • S1 grupa — 1998. — 2001.g.dz.   jaunietes
 • V1 grupa — 1998. — 2001.g.dz. jaunieši
 • S2 grupa — 2002. — 2003.g.dz. jaunietes
 • V2 grupa— 2002. — 2003.g.dz.   jaunieši
 • S3 grupa — 2004. – 2005.g.dz. jaunietes
 • V3 grupa — 2004. – 2005.g.dz. jaunieši
 • S4 grupa – 2006.- 2007.g.dz. jaunietes
 • V4 grupa – 2006.-2007.g.dz. jaunieši
 • S5 grupa – 2008.g.dz. un jaunākas jaunietes
 • V5 grupa – 2008.g.dz. un jaunāki jaunieši

No katras skolas komandā startē vismaz 3 skolēni, no tiem vismaz 1 meitene. Katru skolu drīkst pārstāvēt neierobežots skaits šīs skolas skolēnu.

 1. VĒRTĒŠANA

Kvalifikācijas skrējiena katras grupas uzvarētājs saņem 1000 punktus. Katrai nākamajai vietai punktus aprēķina uzvarētāja laiku dalot ar konkrētās vietas uzrādīto laiku. Skolu kopvērtējumā tiek vērtēta attiecīgās skolas trīs labāko kvalifikācijas skrējienu punktu summas  (no tām vismaz vienai jābūt meiteņu grupai). Ja būs vairākas skolas ar vienādu punktu skaitu, tad augstāku vietu iegūst skola, kurā šajā mācību gadā reģistrēti mazāk skolēnu.

 1. KVALIFIKĀCIJAS SKRĒJIENS

Kvalifikācijas skrējienā var startēt jebkurā brīdī laika posmā no 11:00-13:30. Startā būs 4 koridori – jāizvēlas atbilstošais savai vecuma grupai. Minimālais starta intervāls starp vienas grupas dalībniekiem – 1 minūte. Startā visiem dalībniekiem tiks izsniegts SPORTident atzīmēšanās čips un uz dalībnieka numura tiks izdarīta atzīme. Pēc tiesneša atļaujas saņemšanas varēs doties distancē. Karte tiks izsniegta starta brīdī. Pēc finiša jānodod karte un čips rezultāta nolasīšanai. Kartes būs iespējams saņemt atpakaļ pēc kvalifikācijas sacensību beigām.

 

 1. PUSFINĀLA SKRĒJIENS

Piedalās kvalifikācijas distances divpadsmit labākie no katras grupas. Pusfināli norit ar kopējo startu katrai vecuma grupai startējot atbilstošajā laikā. Visām grupām, izņemot grupas S4, V4, S5 un V5 distancē plānota izkliede – „tauriņi”. Skatīt shēmu.

 

 1. FINĀLA SKRĒJIENI

Piedalās seši labākie no katras grupas pusfināla dalībniekiem. Fināls ar kopējo startu, katrai vecuma grupai startējot atbilstošā laikā. Visām grupām neliela daļa distances ies cauri labirintam.  Paraugs:

 

 

 

 

 1. ATZĪMĒŠANĀS

Visās distancēs tiks izmantota elektroniskā atzīmēšanās sistēma SPORTident, ar kuru varēs iepazīties sacensību centrā. Organizatori nodrošinās dalībniekiem elektroniskās atzīmēšanās čipus. To nozaudēšanas gadījumā jāatlīdzina to pilna vērtība 40 EUR apmērā.

Distancē kontrolpunkti jāapmeklē secībā, kā tas norādīts uz kartes. Lai pārliecinātos vai atrast īstais kontrolpunkts,tā numurs uz kartes jāsalīdzina ar dabā redzamo (piemēram, uz kontrolpunkta stacijas attēlots skaitlis „31”. Tādam pašam jābūt kartē pie atbilstošā punkta).

 1. CITI SACENSĪBU NOTEIKUMI.

Sacensību laikā aizliegts šķērsot nepārvaramus žogus, sienas un privātīpašumus, kas kartē attēloti ar olīvzaļu krāsu. Neievērojot noteikumus, dalībnieks var tikt diskvalificēts. Distancē atradīsies tiesneši, kas kontrolēs noteikumu ievērošanu.

Katrs dalībnieks, piedaloties sacensībās, apņemas ievērot sacensību noteikumus un tiesnešu norādījumus, kā arī uzņemas pilnu atbildību par savas veselības stāvokļa atbilstību distances veikšanai. Dalībniekiem, kas jaunāki par 18 gadiem, jābūt līdzi atbildīgai personai. Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām sacensību laikā.

 

 1. APBALVOŠANA.

Skolu kopvērtējumā 1. – 3. vietas ieguvēji saņem kausus. Labākajai skolai galvenā balva – orientēšanās komplekts: Skolas orientēšanās karte, SPORTident elektroniskās atzīmēšanās sistēma un sponsoru balvas. Otrās un trešās vietas ieguvēji skolu ieskaitē saņems orientēšanās sporta inventāru no „SUUNTO” un sponsoru balvas.

Katras vecuma grupas 1. – 3. vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar medaļām un sponsoru balvām.

 1. PIETEIKŠANĀS

 Dalību sacensībās piesaka skola reģistrējoties (Novadu un pilsētu vispārizglītojošoās skolas, kā arī profesionālās vidusskolas) līdz 2018. gada 5. aprīlim tiešsaistē Skolu Kausa mājas lapā: //skolukauss.lof.lv/pieteikumi/.  Sacensību dienā sekretariātā reģistrējoties, jāiesniedz pieteikuma oriģināls ar skolas vadības parakstu un zīmogu.

 1. SACENSĪBU SERVISS

Pēc finiša katram dalībniekam putra un tēja.

Nepieciešamības gadījumā finiša zonā medicīnas darbinieka palīdzība.