Latvijas skolu orientēšanās kauss – NOLIKUMS

 

 1. MĒRĶIS UN UZDEVUMI
 • Veicināt orientēšanās sporta attīstību Latvijas Vispārizglītojošās mācību iestādēs.
 • Noskaidrot labāko skolas komandu – Latvijas Skolu kausa ieguvēju. Latvijas skolu orientēšanās sporta sacensības rīkot kā jaunatnes orientēšanās svētkus.
 • Organizējot sacensības, iesaistīt skolu jaunatni orientēšanās sporta apguvē.
 • Veicināt skolas vecuma bērnu, jauniešu veselību, veicinot viņu iesaistīšanos sporta aktivitātēs un veselīgā brīvā laika pavadīšanā.
 • Veicināt orientēšanās sporta popularitāti un gatavoties Pasaules čempionātam orientēšanās sportā 2018. gadā.

 

 1. SACENSĪBU VADĪBA, ORGANIZĒŠANA

Latvijas skolu kausa izcīņu sacensības skolu komandām organizē Latvijas Orientēšanās federācija sadarbībā ar dažādu novada pašvaldībām un orientēšanās klubiem. Sacensību galvenais tiesnesis – Aigars Vārna (aigars@lof.lv ; t. 27037985)

 

 1. LAIKS UN VIETA

Sacensības notiek 4 posmos – 3 reģionālie un Vislatvijas finālposms.

1.posms           29.marts – Rīgas posms, Lucavsala. Starts no 12:00 līdz 14:00.

2.posms           5.aprīlis – Kurzemes-Zemgales posms, Tērvete. Starts no 12:00 līdz 14:00.

3.posms           12.aprīlis – Vidzemes-Latgales posms, Ezernieki, Lubānas novads. Starts no 12:00 līdz 14:00.

Finālposms      19.aprīlis –Vislatvijas posms, Jelgava. Kvalifikācijā var startēt no 11:00 līdz 13:00

                                                             

 1. IERAŠANĀS UN REĢISTRĀCIJA.

Skolu komandas ierodas sacensību centrā sev vēlamā laikā. Automašīnas un autobusi tiek novietoti tiem paredzētās vietās, ievērojot regulētāja norādījumus.

VIENS skolas pārstāvis dodas uz reģistratūru, ņemot līdzi komandas rakstveida pieteikumu ar skolas vadības parakstu. Pēc veiksmīgas reģistrācijas tiek izsniegta komandas aploksne, kurā ir starta numuri, saspraužamās adatas.

 

 1. DALĪBNIEKU GRUPAS

Sacensībās mācību iestādi pārstāv tie audzēkņi, kuri tajā mācās 2016./2017. mācību gadā. Sacensību dalībnieki kausa izcīņā startē šādās grupās:

 • S1 grupa — 1998. — 2000.g.dz.   jaunietes
 • V1 grupa — 1998. — 2000.g.dz. jaunieši
 • S2 grupa — 2001. — 2002.g.dz. jaunietes
 • V2 grupa— 2001. — 2002.g.dz.   jaunieši
 • S3 grupa — 2003. – 2004.g.dz. jaunietes
 • V3 grupa — 2003. – 2004.g.dz. jaunieši
 • S4 grupa – 2005.g.dz. un jaunākas jaunietes
 • V4 grupa – 2005.g.dz. un jaunāki jaunieši

Sacensībās atļauts piedalīties 1997. gadā dzimušajiem skolēniem. Šajā gadījumā nepieciešama izziņa no skolas, ka skolnieks nav palicis uz otru gadu un ka ir attiecīgās skolas skolēns. No katras skolas drīkst startēt neierobežots skolēnu skaits, bet  komandā jābūt vismaz 3 skolēniem, no tiem 1 meitenei.

 

 1. VĒRTĒŠANA

Pirmajos trīs Latvijas Skolu orientēšanās kausa posmos skolas sacenšas par attiecīgā reģiona labākās skolas titulu, bet finālposmā par Vislatvijas labākās skolas titulu orientēšanās sportā un galveno balvu.  Kvalifikācijas skrējiena katras grupas uzvarētājs saņem 1000 punktus. Katrai nākamajai vietai punktus aprēķina uzvarētāja laiku dalot ar konkrētās vietas uzrādīto laiku.

Pirmajos trijos posmos skolēni kvalifikācijas skrējienā cīnās par uzvaru attiecīgajā posmā. Finālposmā bez kvalifikācijas skrējiena būs arī pusfināls un fināls. Katras starta grupas reģionālo posmu 1.un 2.vietas ieguvēji automātiski KVALIFICĒJAS  Latvijas skolu kausa finālposma PUSFINĀLAM.

Visos posmos skolu kopvērtējumā tiek vērtēta attiecīgās skolas trīs labāko kvalifikācijas skrējienu punktu summas  (no tām vismaz vienai jābūt meiteņu grupai). Ja būs vairākas skolas ar vienādu punktu skaitu, tad augstāku vietu iegūst skola, kurā šajā mācību gadā reģistrēti mazāk skolēnu.

 

 1. KVALIFIKĀCIJAS SKRĒJIENS

Kvalifikācijas skrējienā var startēt jebkurā brīdī laika posmā, kas atvēlēts startam. Startā būs vairāki koridori – jāizvēlas atbilstošais savai vecuma grupai. Minimālais starta intervāls starp vienas grupas dalībniekiem – 30 sekundes, vai 2 minūtes, ja dalībnieki pārstāv vienu skolu. Startā visiem dalībniekiem tiks izsniegts SPORTident atzīmēšanās čips un uz dalībnieka numura tiks izdarīta atzīme. Pēc tiesneša atļaujas saņemšanas varēs doties distancē. Karte tiks izsniegta starta brīdī. Pēc finiša jānodod karte un čips rezultāta nolasīšanai. Kartes būs iespējams saņemt atpakaļ pēc kvalifikācijas sacensību beigām.

 

 1. PUSFINĀLA SKRĒJIENS. Attiecas tikai uz finālposmu.

Piedalās kvalifikācijas distances divpadsmit labākie no katras grupas. Pusfināli norit ar kopējo startu katrai vecuma grupai startējot atbilstošajā laikā. Visām grupām, izņemot grupas S4, V4, S3 distancē plānota izkliede – „tauriņi”. Skatīt shēmu.

 

 

 

 

 

 

 1. FINĀLA SKRĒJIENI. Attiecas tikai uz finālposmu.

Piedalās seši labākie no katras grupas pusfināla dalībniekiem. Fināls ar kopējo startu, katrai vecuma grupai startējot atbilstošā laikā. Visām grupām neliela daļa distances ies cauri labirintam.  Paraugs:

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. ATZĪMĒŠANĀS

Visās distancēs tiks izmantota elektroniskā atzīmēšanās sistēma SPORTident, ar kuru varēs iepazīties sacensību centrā. Organizatori nodrošinās dalībniekiem elektroniskās atzīmēšanās čipus. To nozaudēšanas gadījumā jāatlīdzina to pilna vērtība 40 EUR apmērā. Tiem, kas vēlas izmantot personīgos čipus, tā Nr. jānorāda pieteikumā.

Distancē kontrolpunkti jāapmeklē secībā, kā tas norādīts uz kartes. Lai pārliecinātos vai atrast īstais kontrolpunkts, tā numurs uz kartes jāsalīdzina ar dabā redzamo (piemēram, uz kontrolpunkta stacijas attēlots skaitlis „31”. Tādam pašam jābūt kartē pie atbilstošā punkta).

 

 1. CITI SACENSĪBU NOTEIKUMI.

Sacensību laikā aizliegts šķērsot nepārvaramus žogus, sienas un privātīpašumus, kas kartē attēloti ar olīvzaļu krāsu. Neievērojot noteikumus, dalībnieks var tikt diskvalificēts. Distancē atradīsies tiesneši, kas kontrolēs noteikumu ievērošanu.

Pārvietojoties pa pilsētas ielām, jāievēro Ceļu Satiksmes Noteikumi. Katrs dalībnieks, piedaloties sacensībās, apņemas ievērot sacensību noteikumus un tiesnešu norādījumus, kā arī uzņemas pilnu atbildību par savas veselības stāvokļa atbilstību distances veikšanai. Dalībniekiem, kas jaunāki par 18 gadiem, jābūt līdzi atbildīgai personai. Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām sacensību laikā.

Finiša zonā būs iespējams saņemt pirmo medicīnisko palīdzību.

 

 1. APBALVOŠANA.

Skolu kopvērtējumā 1. – 3. vietas ieguvēji saņem kausus un sponsoru balvas.

Katras vecuma grupas 1. – 3. vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar medaļām un sponsoru balvām.

 

 1. RĪKOTĀJI

 

Latvijas Orientēšanās federācija, O! Latvija, sadarbībā ar orientēšanās klubiem.

 

 1. ATBALSTĪTĀJI

Latvijas Valsts Meži, Suunto, Jāņa sēta, Latvijas armija, Jaunsardzes un informācijas centrs,  Jelgavas Pilsētas dome, Rīgas  dome, Tērvetes Novada pašvaldība, Dobeles dzirnavnieks, SportIdent, Karameļu darbnīca, Rūķīšu tēja, Sport.Event.Print.

 

 1. PIETEIKŠANĀS

 Dalību sacensībās piesaka skola (Novadu un pilsētu vispārizglītojošoās skolas, kā arī profesionālās vidusskolas), reģistrējoties  vienu nedēļu līdz attiecīgajam sacensību posmam, tiešsaistē Skolu Kausa mājas lapā: //skolukauss.lof.lv/pieteikumi/.  Sacensību dienā sekretariātā reģistrējoties, jāiesniedz pieteikuma oriģināls ar skolas vadības parakstu un zīmogu.

 

 1. SACENSĪBU SERVISS

Pēc finiša ūdens. Bezmaksas ēdināšana.

Sacensību centrā darbosies izbraukuma kafejnīca.

Dažādas sponsoru aktivitātes.

Nepieciešamības gadījumā medicīnas darbinieka palīdzība.