NOLIKUMS

PIRMSSTARTA INFORMĀCIJA (PDF)

DALĪBNIEKU SARAKSTS (PDF)

 

NOLIKUMS (papildināts)

 1. MĒRĶIS UN UZDEVUMI
 • Veicināt orientēšanās sporta attīstību Latvijas vispārizglītojošajās mācību iestādēs.
 • Noskaidrot labāko skolas komandu – Latvijas Skolu kausa ieguvēju. Latvijas skolu orientēšanās sporta sacensības rīkot kā jaunatnes orientēšanās svētkus.
 • Organizējot sacensības, iesaistīt skolu jaunatni orientēšanās sporta apguvē.
 • Uzlabot skolas vecuma bērnu un jauniešu veselību, veicinot viņu iesaistīšanos sporta aktivitātēs un veselīgā brīvā laika pavadīšanā.
 • Veicināt orientēšanās sporta popularitāti un gatavoties 2018. gada Pasaules čempionātam orientēšanās sportā.
 1. SACENSĪBU VADĪBA, ORGANIZĒŠANA

Latvijas skolu kausa izcīņas sacensības skolu komandām organizē Latvijas Orientēšanās federācija sadarbībā ar Siguldas novada pašvaldību un orientēšanās klubu “A2”. Sacensību galvenais tiesnesis – Aigars Vārna (aigars@lof.lv ; t. 27037985)

 1. LAIKS UN VIETA

Sacensības notiek 20.aprīlī Siguldā, “Tautas pļavā” (pie Krišjāņa Barona pieminekļa), (shēma). Sacensību programma:

10:30-12:30    Reģistrācija

11:00-13:30    Kvalifikācijas sacensības

13:00-14:00    Latvijas Zaļā Punkta “Stikla skrējiens”

13:00-15:30    Spēle “Latvija”

14:00   Pusfināli     

14:00   S1,V1

14:10   S2,V2

14:20   S3,V3

14:30   S4,V4

15:00    Fināli     

15:00   S1,V1

15:10   S2,V2

15:20   S3,V3

15:30   S4,V4

16:30              Apbalvošana 

4. IERAŠANĀS UN REĢISTRĀCIJA.

Skolu komandas ierodas sacensību centrā no 10:30-12:30. Automašīnas un autobusus lūdzam novietot tiem paredzētajās vietās, ievērojot regulētāja norādījumus.

VIENS skolas pārstāvis dodas uz reģistratūru, ņemot līdzi komandas rakstveida pieteikumu ar skolas vadības parakstu. Pēc veiksmīgas reģistrācijas pārstāvis saņem komandas aploksni, kurā ir starta numuri un saspraužamās adatas.

5. DALĪBNIEKU GRUPAS

Sacensībās mācību iestādi pārstāv audzēkņi, kuri tajā mācās 2015./2016. mācību gadā. Sacensību dalībnieki kausa izcīņā startē šādās grupās:

 • S1 grupa — 1997. — 1999.g.dz. jaunietes
 • V1 grupa — 1997. — 1999.g.dz. jaunieši
 • S2 grupa — 2000. — 2001.g.dz. jaunietes
 • V2 grupa— 2000. — 2001.g.dz. jaunieši
 • S3 grupa — 2002. – 2003.g.dz. jaunietes
 • V3 grupa — 2002. – 2003.g.dz. jaunieši
 • S4 grupa – 2004.g.dz. un jaunākas jaunietes
 • V4 grupa – 2004.g.dz. un jaunāki jaunieši

Sacensībās atļauts piedalīties 1996. gadā dzimušiem skolēniem. Šajā gadījumā nepieciešama izziņa no skolas, ka šie dalībnieki nav palikuši uz otru gadu un ir attiecīgās skolas skolēni. No katras skolas komandā startē vismaz 3 skolēni, no tiem vismaz 1 meitene.

6. VĒRTĒŠANA

Kvalifikācijas skrējiena katras grupas uzvarētājs saņem 1000 punktus. Katram nākamajam dalībniekam punktus aprēķina, uzvarētāja laiku dalot ar konkrētā dalībnieka uzrādīto laiku. Skolu kopvērtējumā ieskaita attiecīgās skolas trīs labāko dalībnieku punktu summu (no tiem vismaz vienai jābūt meitenei). Ja vairākām skolām būs vienāds punktu skaits, tad augstāku vietu iegūs skola, kurā šajā mācību gadā reģistrēti mazāk skolēnu.

 

 1. “LIMPO” KVALIFIKĀCIJAS SKRĒJIENS

Kvalifikācijas skrējienā var startēt jebkurā brīdī laika posmā no 11:00-13:30. Startā būs 4 koridori – jāizvēlas atbilstošais savai vecuma grupai. Minimālais starta intervāls starp vienas grupas dalībniekiem – 1 minūte. Startā katram dalībniekam izsniegs SPORTident atzīmēšanās čipu un tiesnesis uz dalībnieka numura izdarīs atzīmi. Pēc tiesneša atļaujas saņemšanas varēs doties distancē. Karti izsniegs starta brīdī. Pēc finiša jānodod karte un čips rezultāta nolasīšanai. Kartes būs iespējams saņemt atpakaļ pēc kvalifikācijas sacensību beigām.

 

 1. “SILVAS” PUSFINĀLA SKRĒJIENS

Piedalās kvalifikācijas distances divpadsmit labākie no katras grupas. Pusfināli norit ar kopējo startu, katrai vecuma grupai startējot atbilstošajā laikā. Visām grupām, izņemot grupas S4, V4, S3, distancē plānota izkliede – „tauriņi”. Skatīt shēmu:

1

 

 

 

 

 

 

 

 1. “RĀMKALNU” FINĀLA SKRĒJIENI

Piedalās seši labākie no katras grupas pusfināla dalībniekiem. Fināls ar kopējo startu, katrai vecuma grupai startējot atbilstošajā laikā. Visām grupām neliela daļa distances ies cauri labirintam.  Paraugs:

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. ATZĪMĒŠANĀS

Visās distancēs tiks izmantota elektroniskā atzīmēšanās sistēma SPORTident, ar kuru varēs iepazīties sacensību centrā. Organizatori nodrošinās dalībniekiem elektroniskās atzīmēšanās čipus. Čipa nozaudēšanas gadījumā jāatlīdzina tā pilna vērtība – 40 EUR.

Distancē kontrolpunkti jāapmeklē tādā secībā, kā tas norādīts uz kartes. Lai pārliecinātos, vai atrasts īstais kontrolpunkts, tā numurs uz kartes jāsalīdzina ar dabā redzamo (piemēram, ja uz kontrolpunkta stacijas attēlots skaitlis „31”,tādam pašam jābūt kartē pie atbilstošā punkta).

 

 1. CITI SACENSĪBU NOTEIKUMI.

Sacensību laikā aizliegts šķērsot nepārvaramus žogus, sienas un privātīpašumus, kas kartē attēloti ar olīvzaļu krāsu. Ja dalībnieks neievēro noteikumus, viņu var diskvalificēt. Distancē atradīsies tiesneši, kas kontrolēs noteikumu ievērošanu.

Pārvietojoties pa Siguldas pilsētas ielām, jāievēro ceļu satiksmes noteikumi. Katrs dalībnieks, piedaloties sacensībās, apņemas ievērot sacensību noteikumus un tiesnešu norādījumus, kā arī uzņemas pilnu atbildību par sava veselības stāvokļa atbilstību distances veikšanai. Dalībniekiem, kas jaunāki par 18 gadiem, jābūt līdzi atbildīgai personai. Sacensību organizatori neatbild par dalībnieku iespējamām traumām sacensību laikā.

Finiša zonā būs iespējams saņemt pirmo medicīnisko palīdzību.

 

 1. APBALVOŠANA.

Skolu kopvērtējumā 1. – 3. vietas ieguvēji saņem kausus. Labākajai skolai galvenā balva – orientēšanās komplekts (Skolas orientēšanās karte, SPORTident elektroniskās atzīmēšanās komplekts un sponsoru balvas). Otrās un trešās vietas ieguvēji skolu ieskaitē saņems orientēšanās sporta inventāru no firmas „SILVA” un sponsoru balvas.

Katras vecuma grupas 1. – 3. vietu ieguvējus apbalvo ar medaļām un sponsoru balvām.

 

 1. PIETEIKŠANĀS

Skolas (arī profesionālās vidusskolas) piesaka dalību sacensībās reģistrējoties līdz 2016. gada 14. aprīlim tiešsaistē Skolu Kausa mājas lapā: //skolukauss.lof.lv/pieteikumi/. Sacensību dienā, reģistrējoties sekretariātā, jāiesniedz pieteikuma oriģināls ar skolas vadības parakstu un zīmogu.

 

 1. SACENSĪBU SERVISS

Sacensību centrā darbosies izbraukuma kafejnīca. Skolām ir iespēja pasūtīt iepriekš kompleksās pusdienas. Komplektā zupa un otrais ēdiens vai otrais ēdiens un saldais. Cena 3,- eur. Pasūtīšana pa t.29483695, kā arī cita informācija par ēdināšanu.

Nepieciešamības gadījumā medicīnas darbinieka palīdzība.